Obligationer nordea

Obligationer – vad är det och hur fungerar de? | Nordea

Obligationer är en investeringsform, där du har möjlighet att låna ut pengar till staten eller till enskilda företag, och då ofta få ränta på pengarna.

Ränteplaceringar – Nordea

Standardiserade ränteplaceringar. Nordea ger dig som investerare tillgång till ränteplaceringar på både lång och kort sikt i form av obligationer, certifikat.

Faktablad | Nordea

En kupongobligation är ett räntebärande skuldebrev som löper med en fast eller rörlig ränta under olika tidsperioder. Det vanligaste är att obligationen delas …

Vad är gröna obligationer? – Nordea

Vad är gröna obligationer? | Nordea

20 maj 2022 — Den som investerar i en obligation blir långivare till den som gett ut obligationen – de lånar alltså ut pengar till utgivaren, till exempel …

Gröna obligationer är obligationer där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel för att finansiera lån till projekt inom förnybar energi, eldrivna fordon eller lån till privatpersoner och företag som vill bygga energieffektiva hus och fastigheter.

Fondab AB – Nordea Obligationinvest – Fondmarknaden

Fondab AB – Nordea Obligationinvest

Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Fondens startår: 1989-12-20 Fondens Bolag: Nordea Investment Funds SA …

Nordea Hållbarhetsfond Oblig Glb A SEK – allt om fonden

för 6 dagar sedan — Placeringsinriktning. Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global är en så kallad matarfond av vars medel minst 85 % är fortlöpande placerade i …

Här hittar du all nödvändig information om Nordea Hållbarhetsfond Oblig Glb A SEK i form av insättningkrav, placeringsstrategi, snittavkastning, Morningstars rating, risknivå (volalitet), tillgångsfördelning samt fondens största innehav och vilka branscher man placerar i.

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global

Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global | Nordea Funds

21 maj 2021 — Det kan vara svårt att bedöma graden av ”hållbarhet” hos obligationer. I Nordeas kapitalförvaltning analyseras obligationer på olika sätt …

Det kan vara svårt att bedöma graden av ”hållbarhet” hos obligationer. I Nordeas kapitalförvaltning analyseras obligationer på olika sätt beroende på om det rör sig om statsobligationer eller företagsobligationer.

Nordea investerar i obligationer som ska lindra …

Nordea Liv & Pension tillsammans med Nordea Asset Management, båda del av Nordeakoncernen, har investerat sammanlagt 640 miljoner kronor i två olika sociala …

131409 – Nordea Realräntefond – Pensionsmyndigheten

Nordea Realräntefond | Pensionsmyndigheten

för 8 dagar sedan — En räntefond som placerar i realränteobligationer, det vill säga obligationer som är skyddade mot inflation. Fonden placerar främst i …

Hållbarhetsfond Obligationer Global – fs_Oversigt

fs_Oversigt

Fonden är en så kallad matarfond och placerar i Nordea Sustainable Fixed Income Global Fund som är mottagarfonden. Mottagarfonden placerar i ett urval av …

Keywords: obligationer nordea, nordea obligationer